بستن کمربند سفید توسط استاد ارشد امین جلالی ریاست سبک هانمینجوک هاپکیدو ایران Iran hanminjok hapkido, Youngest athelete,

ادامه مطلب بستن کمربند سفید توسط استاد ارشد امین جلالی ریاست سبک هانمینجوک هاپکیدو ایران Iran hanminjok hapkido, Youngest athelete,