دوران نوجوانی یکی از حساس ترین دورانهای زندگی انسانه.

https://www.instagram.com/p/CBph-rIp_sV/دوران #نوجوانی یکی از حساس ترین دورانهای زندگی انسانه.در این زمان #نوجوان با کلی چالش از قبیل تغییرات هورمونی، خودشناسی، ارتباطات گسترده تر با سایرین،…

ادامه مطلب دوران نوجوانی یکی از حساس ترین دورانهای زندگی انسانه.

Keep Going

در مسیر موفقیت، قدم کوچک یا بزرگ تفاوتی ندارند. مهم برداشتن دونه دونه و پیوسته هست. There is no difference between a small or a…

ادامه مطلب Keep Going