در کنار مربی فعال سال، برادر عزیز صادق همتی پر تلاش که هم اکنون ۴باشگاه در سطح مشهد رو مدیریت میکنه و هنرجوهای خوبی رو به سبک تحویل داده امیدوارم همیشه پیشرفت روزافزونت رو ببینم 🌸🌸🌸 @sadegh.h1997 Third Annual conferences of Hanminjok Hapkido Family of Iran.

ادامه مطلب در کنار مربی فعال سال، برادر عزیز صادق همتی پر تلاش که هم اکنون ۴باشگاه در سطح مشهد رو مدیریت میکنه و هنرجوهای خوبی رو به سبک تحویل داده امیدوارم همیشه پیشرفت روزافزونت رو ببینم 🌸🌸🌸 @sadegh.h1997 Third Annual conferences of Hanminjok Hapkido Family of Iran.

شکر خدا و کمک های همیشگی استاد و همسر مهربانم برای سومین سال متوالی موفق به اخذ عنوان ورزشکار برگزیده سال سبک هانمینجوک هاپکیدو شدم از همه دوستان و همراهان سپاسگذارم 💜💜💜 in the Third Annual conferences of Hanminjok Hapkido Family of Iran, in year 2017-2018, Selected as the chosen athletic of the year.

ادامه مطلب شکر خدا و کمک های همیشگی استاد و همسر مهربانم برای سومین سال متوالی موفق به اخذ عنوان ورزشکار برگزیده سال سبک هانمینجوک هاپکیدو شدم از همه دوستان و همراهان سپاسگذارم 💜💜💜 in the Third Annual conferences of Hanminjok Hapkido Family of Iran, in year 2017-2018, Selected as the chosen athletic of the year.

شکر خدا و کمک های همیشگی استاد و همسر مهربانم برای سومین سال متوالی موفق به اخذ عنوان ورزشکار برگزیده سال سبک هانمینجوک هاپکیدو شدم از همه دوستان و همراهان سپاسگذارم 💜💜💜 in the Third Annual conferences of Hanminjok Hapkido Family of Iran, in year 2017-2018, Selected as the chosen athletic of the year.

ادامه مطلب شکر خدا و کمک های همیشگی استاد و همسر مهربانم برای سومین سال متوالی موفق به اخذ عنوان ورزشکار برگزیده سال سبک هانمینجوک هاپکیدو شدم از همه دوستان و همراهان سپاسگذارم 💜💜💜 in the Third Annual conferences of Hanminjok Hapkido Family of Iran, in year 2017-2018, Selected as the chosen athletic of the year.

Day 7 😎 😁 #مسعود_رجبپور #masoudrajabpour #masoud #rajabpour #مسعودرجبپور #training #korea2019 #11th #تمرین #هفتمین #کره_جنوبی #۱۳۹۸

ادامه مطلب Day 7 😎 😁 #مسعود_رجبپور #masoudrajabpour #masoud #rajabpour #مسعودرجبپور #training #korea2019 #11th #تمرین #هفتمین #کره_جنوبی #۱۳۹۸